Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ E-mail : dendoithaibinh@gmail.com - Điện thoại : 01693613742

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN ĐỢI


Lễ hội Đền Đợi diễn ra từ ngày mùng 01 đến ngày 16 tháng 04 Âm lịch hàng năm.
Tải bản đồ chỉ đường đi đến Di tích Đền Đợi tại đây
Tải tư liệu Lịch sử Đền Đợi dưới dạng Hình ảnh tại đây
Tải tư liệu Lịch sử Đền Đợi dưới dạng MP3,WMA tại đây
Tải tư liệu được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam tại đây